Använd inte bil eller "race" oljor avsedda för fordonsbruk. Denna kategori av olja är
konstruerad för trycksystem som passerar ett oljefilter. Använder man dessa i en motor vars vevstake har till uppgift att vispa och kasta runt oljan så tenderar de att skumma kraftigt och minskar förmågan att skydda slitdelarna. Dessutom är biloljor konstruerade för ett lägre varvtal och temperatur (vattenkylning).